Arvaa mitä tarkoitan

Leikin ohjeet

Lapset esittävät vuorotellen toisilleen sanoja ja käsitteitä mimiikalla, elehtimällä ilman sanoja. Toiset yrittävät arvata tai
selvittää, mistä on kyse. Yhdessä voidaan sopia, että keksitään ja esitetään tiettyjen yläkäsitteiden alle sopivia asioita ja sanoja, kuten esim. liikkumiseen ja liikuntaharrastuksiin tai mediankäyttöön ja lasten lempimediasisältöihin liittyviä asioita.

Lisätietoja

Lähde: Media varhaiskasvatuksessa – Tukea tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen, MLL 2017
Materiaali löytyy osoitteesta: https://dzmdrerwnq2zx.cloudfront.net/prod/2017/06/28154551/media_varhaiskasvatuksessa_nettiin.pdf

Ilmoittaja

MLL

Kategoriat

  • 3-6 -vuotiaille
  • Ryhmäleikki
  • Tutustumis-ja vuorovaikutusleikit
  • Hoksaamisleikit
  • 5-15 minuuttia
  • pieni sisätila (esim. luokka)
  • pieni ulkotila
  • Tunne- ja vuorovaikutustaidot
  • Mediataidot