Arvaa mitä tarkoitan


Leikin nimi
Arvaa mitä tarkoitan
Leikin ohjeet
Lapset esittävät vuorotellen toisilleen sanoja ja käsitteitä mimiikalla, elehtimällä ilman sanoja. Toiset yrittävät arvata tai
selvittää, mistä on kyse. Yhdessä voidaan sopia, että keksitään ja esitetään tiettyjen yläkäsitteiden alle sopivia asioita ja sanoja, kuten esim. liikkumiseen ja liikuntaharrastuksiin tai mediankäyttöön ja lasten lempimediasisältöihin liittyviä asioita.
Lisätietoja
Lähde: Media varhaiskasvatuksessa – Tukea tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen, MLL 2017
Materiaali löytyy osoitteesta: https://dzmdrerwnq2zx.cloudfront.net/prod/2017/06/28154551/media_varhaiskasvatuksessa_nettiin.pdf
Ilmoittaja
MLL
Sopii
  • 3-6 -vuotiaille
  • Ryhmäleikki
  • Tutustumis-ja vuorovaikutusleikit
  • Hoksaamisleikit
  • 5-15 minuuttia
  • pieni sisätila (esim. luokka)
  • pieni ulkotila
  • Tunne- ja vuorovaikutustaidot
  • Mediataidot

Tulosta