TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä
Mannerheimin Lastensuojeluliitto
PL 141 00531 Helsinki
075 32451 www.mll.fi

2. Yhteyshenkilö
Tarja Satuli Kukkonen
tarja.satuli-kukkonen@mll.fi
075 324 5597

3. Rekisterin nimi
Leikkipankki

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Henkilötietoja käsitellään MLL:n Leikkipankin ylläpitoon. Yhteystiedot kysytään ainoastaan mikäli haluaa tallentaa leikin tai kuvia Leikkipankkiin. Henkilötietoja käytetään, mikäli henkilön tallentaman aineistoon liittyy selvitettäviä kysymyksiä.

5.Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietosi säilytetään Leikkipankin olemassaolon ajan, mikäli et halua niitä poistettavan. Mikäli haluat, ota yhteyttä rekisterin ylläpitäjään.

6.Rekisterin henkilöryhmät sekä tietosisältö.
Rekisteri koostuu Leikkipankkiin rekisteröityneen verkkolomakkeella antamista tiedoista: nimi ja sähköposti.

7.Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilöiden verkkolomakkeella täyttämät tiedot.

8.Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisteritietoja voidaan jakaa MLL:n sisällä. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9.Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt tekniset henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen.

10.Rekisteröidyn oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa:

  • pyytää Rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen;
  • tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle. Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin
  • niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
  • tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle

11.Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 8.5.2018.


tukee Leikkipankin kehittämistä

Leikkipankki on perustettu Suomen Kulttuurirahaston tuella ja sitä ylläpitää Mannerheimin Lastensuojeluliitto.