Luodaan satu

Leikin ohjeet

Otetaan tarinalle joku pohja tai annetaan lasten päättää teema.

Isot lapset voivat kertoa tarinaa yksi lause tai sana kerrallaan ja vuoro vaihtuu aina seuraavalle.

Pienempien lasten kanssa voidaan kertoa satua, mutta antaa lasten täydentää tiettyjä kohtia.

Lisätietoja

Ilmoittaja

MLL Vuores

Kategoriat

 • Alle 3-vuotiaille
 • 3-6 -vuotiaille
 • 7-12 -vuotiaille
 • Yli 12-vuotiaille
 • Kaikenikäisille
 • Ryhmäleikki
 • Tutustumis-ja vuorovaikutusleikit
 • Ryhmäyttämisleikit
 • Mielikuvitusleikit
 • Hoksaamisleikit
 • Rauhoittavat leikit ja loppuleikit
 • Alle 5 minuuttia
 • 5-15 minuuttia
 • pieni sisätila (esim. luokka)
 • pieni ulkotila
 • Tunne- ja vuorovaikutustaidot
 • Ryhmän toiminta
 • Kiusaamisen ehkäiseminen