Partioleikki: Apinat ja turistit

Leikin ohjeet

Leikkijät jaetaan kahteen peräkkäiseen riviin, joilla on etäisyyttä muutama metri. Takimmaisen rivin leikkijät ovat apinoita ja etummaisen turisteja. Jokaiselle apinalle kuiskataan jonkin turistin nimi. Kun tämä on tehty, leikinjohtaja antaa luvan ja turistit kääntyvät apinoihin päin. Apinat matkivat oman turistinsa kaikkia eleitä. Turistit koittavat selvittää, kuka on heidän apinansa (persoonallinen liikehdintä on avuksi!). Kun turisti keksii apinansa, hän käy noutamassa tämän ja jää odottamaan muita.

Lisätietoja

lähde: http://www.lounaissuomenpartiopiiri.fi/system/files/Leikkivihko.pdf

Ilmoittaja

MLL

Kategoriat

 • 7-12 -vuotiaille
 • Yli 12-vuotiaille
 • Ryhmäleikki
 • Tutustumis-ja vuorovaikutusleikit
 • Ryhmäyttämisleikit
 • Hoksaamisleikit
 • 5-15 minuuttia
 • pieni sisätila (esim. luokka)
 • iso sisätila (esim. liikuntasali)
 • pieni ulkotila
 • iso ulkotila (esim. kenttä)
 • Ryhmän toiminta