Partioleikki: Viltti

Leikin ohjeet

Leikkijät jaetaan kahteen joukkueeseen. Joukkueet asettuvat eri puolille huonetta. Keskelle huonetta asettuvat leikinjohtaja ja avustaja, jotka pitävät vilttiä, niin etteivät joukkueet näe toisiaan. Viltin molemmin puolin asetetaan tuoli ja vuorotellen joukkueen jäsenet asettuvat tuolille istumaan. Kun leikinjohtaja ja avustaja laskevat viltin alas leikkijöiden (tuolilla istuvien) tehtävänä on huutaa mahdollisimman nopeasti toistensa nimet. Se voittaa kumpi ensimmäisenä huutaa toisen nimen ja häviäjä siirtyy voittajan joukkueen puolelle. Leikinjohtaja toimii tuomarina. Jos kumpikaan ei keksi vastassa istujan nimeä, voi leikinjohtaja merkistä antaa luvan joukkueen muiden jäsenten koittaa keksiä vastassa istujan nimi.

Lisätietoja

lähde: http://www.lounaissuomenpartiopiiri.fi/system/files/Leikkivihko.pdf

Ilmoittaja

MLL

Kategoriat

  • 7-12 -vuotiaille
  • Yli 12-vuotiaille
  • Ryhmäleikki
  • Tutustumis-ja vuorovaikutusleikit
  • Ryhmäyttämisleikit
  • Alle 5 minuuttia
  • 5-15 minuuttia
  • pieni sisätila (esim. luokka)
  • iso sisätila (esim. liikuntasali)
  • Ryhmän toiminta