Lautasen pyöritys

Leikin ohjeet

Leikkijät istuvat piirissä jonka keskelle laitetaan lautanen. Yksi leikkijöistä menee piirin keskelle ja alkaa pyörittää lautasta pystysuorassa. Kun lautanen alkaa pyöriä hän sanoo jonkun piirissä olijan nimen. Tämän on kiiruhdettava lautasen luo ja tartuttava siihen ennen kuin se lakkaa pyörimästä. Jos hän onnistuu, saa hän pyörittää ja sanoa jonkun toisen nimen. Jos hän epäonnistuu edellinen pyörittäjä jatkaa.

Lisätietoja

Ilmoittaja

MLL

Kategoriat

  • 7-12 -vuotiaille
  • Yli 12-vuotiaille
  • Kaikenikäisille
  • Ryhmäleikki
  • Tutustumis-ja vuorovaikutusleikit
  • Ryhmäyttämisleikit
  • 5-15 minuuttia
  • pieni sisätila (esim. luokka)
  • Tunne- ja vuorovaikutustaidot