Kuka siellä

Leikin ohjeet

Toinen parista koputtaa kuvitteelliseen oveen ja sanoo “Kop,
kop”, toinen kysyy: “Kuka siellä?” Koputtaja vastaa: ”Minä
vain”. Toistetaan leikin vuorosanoja käyttämällä tunnekortteja, joiden mukaan keskustelun äänensävyt vaihtuvat esim.
iloiseksi, vihaiseksi, pelokkaaksi ja rohkeaksi. Keskustellaan
yhdessä siitä, miten tilanne muuttuu tunnetilan vaihtuessa.

Lisätietoja

Lähde: Media varhaiskasvatuksessa – Tukea tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen, MLL 2017

Ilmoittaja

MLL

Kategoriat

  • 3-6 -vuotiaille
  • Ryhmäleikki
  • Tunne- ja vuorovaikutustaidot
  • Mediataidot