Me mediataiturit

Leikin ohjeet

Vahvuuksien pohtimiseen virittävän harjoituksen tavoitteena on hahmottaa, millaisia taitoja median käyttöön liittyy ja millaisia vahvuuksia ja osaamista lapsilla on median ja erilaisten välineiden käytöstä. Jutelkaa yhteisen tuokion aluksi, mitä medialla tarkoitetaan ja millaisia asioita erilaisten medioiden tai välineiden kanssa voi tehdä. Valmiita mediavälineitä kuvaavia kortteja löytyy esimerkiksi Mediahyrrä- ja Mediakartan tuntijat -materiaaleista: mediahyrra.mediakasvatus.fi ja www.mediataitokoulu.fi/mediakartantuntijat Jokainen saa vuorollaan kertoa, millaisessa mediatekemisessä hän on osaava, taitava tai rohkea. Kun lapsi on kertonut asian, jossa hän on hyvä, nousevat seisomaan myös muut, jotka kokevat olevansa samassa asiassa taitavia tai rohkeita. Kaikille seisomaan nousseille annetaan aplodit ja kannustetaan yhteen ääneen. Kaikkien mukana olevien lasten mediavahvuudet käydään läpi ja varmistetaan, että kaikki saavat positiivista palautetta. Vahvuuksia voi koota muistiin ja hyödyntää tulevissa yhteisissä mediaprojekteissa ja tehtävänjaoissa. Millaisia uusia mediataitoja ryhmänne haluaisi opetella?

Lisätietoja

Tavoite: Tunnistaa omia mediankäyttöön liittyviä vahvuuksia ja taitoja.
Tarvikkeet: Erilaisia mediavälineitä ja -sisältöjä tai kuvia niistä.
Lähde: Mediatehtäviä varhaiskasvatukseen, MLL 2018

Ilmoittaja

MLL

Kategoriat

  • 3-6 -vuotiaille
  • Ryhmäleikki
  • Mediataidot