Peili

Leikin ohjeet

Valitaan yksi pelaajista Peiliksi. Hän menee seisomaan muihin osallistujiin selin n. 20 m
päähän ja muut leikkijät asettuvat riviin.
Leikkijöiden tarkoitus on kulkea Peilin näkemättä tämän luokse ja koskettaa tämän selkää.
Peili kääntyy lyhyin väliajoin katsomaan pelaajia ja lähettää takaisin alkuun ne pelaajat,
joiden näkee liikkuvan. Uudeksi peiliksi valitaan se, joka ensimmäisenä pääsee Peilin
luokse.

Lisätietoja

Ei lähikontaktia

Ilmoittaja

WAU ry

Kategoriat

  • Kaikenikäisille
  • Ryhmäleikki
  • Liikuntaleikit
  • Ulkoleikit
  • Rauhoittavat leikit ja loppuleikit
  • 5-15 minuuttia
  • iso sisätila (esim. liikuntasali)
  • iso ulkotila (esim. kenttä)