Löydä oma puu

Leikin ohjeet

Tämä on hyvä yhteistoimintaharjoite ryhmille ulkona tehtäväksi. Ohjaaja määrittelee reitin
aloitus­ ja lopetuspisteen. Reitti voi olla useita satoja metrejä pitkä riippuen ryhmäläisten
iästä ja maastosta. Lopetuspisteenä on ryhmän oma puu.
Ryhmän tehtävänä on harjoitella reitti aloituspisteestä lopetuspisteeseen, mittailla reittiä,
painaa mieleen reitillä olevia isoja kiviä tai kantoja jne. Harjoituksessa kaikkien
ryhmäläisten silmät ovat sidottuja ja heidän tulee yhdessä käsi kädessä ja päästä oman
puun luo.
Reitille voidaan jättää myös osallistujie omia maamerkkejä kuten juomapulloja, jolloin he
voivat edetä esim 5m kerrallaan ja näin löytää oman puunsa.

Lisätietoja

Ilmoittaja

WAU ry

Kategoriat

  • Kaikenikäisille
  • Ryhmäleikki
  • Tutustumis-ja vuorovaikutusleikit
  • Ryhmäyttämisleikit
  • Ulkoleikit
  • 5-15 minuuttia
  • 15-30 minuuttia
  • iso ulkotila (esim. kenttä)
  • Tunne- ja vuorovaikutustaidot
  • Ryhmän toiminta