Koskettaja

Leikin ohjeet

Osallistujat seisovat piirissä ja yksi on piirin keskellä. Ohjaaja aloittaa leikin sanomalla
jonkun piirissä olevan nimen. Piirin keskellä oleva yrittää koskettaa olkapäähän sitä
osallistujaa, jonka nimi sanottiin. Osallistuja, jonka nimi sanottiin voi pelastaa itsensä
sanomalla jonkun toisen nimen ennen kuin piirin keskellä oleva ehtii koskea häntä.
Mikäli keskellä oleva ehtii koskea, vaihtavat he kaksi paikkaa ja
“koskettaja” vaihtuu. Piirissä olijat eivät saa liikkua ja lähteä koskettajaa karkuun

Lisätietoja

Ilmoittaja

WAU ry

Kategoriat

 • Kaikenikäisille
 • Ryhmäleikki
 • Tutustumis-ja vuorovaikutusleikit
 • Ryhmäyttämisleikit
 • Alle 5 minuuttia
 • 5-15 minuuttia
 • pieni sisätila (esim. luokka)
 • iso sisätila (esim. liikuntasali)
 • pieni ulkotila
 • iso ulkotila (esim. kenttä)
 • Tunne- ja vuorovaikutustaidot
 • Ryhmän toiminta