Piranha-uimari-saari

Leikin ohjeet

Piranha-uimari-saari on variaatio yksilö-pari-ryhmä -leikistä. Musiikin soidessa liikutaan vapaasti. Kun musiikki lakkaa, leikinjohtaja huutaa piranha, uimari tai saari. Piranha-huudon kohdalla leikkjät muodostavat lähimmän leikkijän kanssa parin, joista toinen on piranha ja toinen uimari, jota piranha ajaa takaa. Uimari-huudon kohdalla kukin leikkijä ui rauhassa itsekseen, koska ei ole vielä huomannut piranhoja. Saari-huudon kuullessaan kaikki leikkijät kerääntyvät lattiaan merkitys pienen ympyrän sisälle eli sarelle piranhoja pakoon.

Lisätietoja

Leikki on kirjasta; Leikki on totta, näkökulmia vapaan leikin tukemiseen. Reetta Vehkalahti ja Tuomas Urho.

Ilmoittaja

Teija

Kategoriat

  • 7-12 -vuotiaille
  • Yli 12-vuotiaille
  • Ryhmäleikki
  • Tutustumis-ja vuorovaikutusleikit
  • Ryhmäyttämisleikit
  • Mielikuvitusleikit
  • Hoksaamisleikit
  • 5-15 minuuttia