Kosketa väriä

Leikin ohjeet

Tarvikkeet:
- värikortteja

Leikinkulku:
Ohjaaja antaa ohjeen, esimerkiksi " kosketa keltaista". Ohjaaja käyttää apunaan värikortteja. Leikkijät etsivät kyseisen värin omista vaatteistaan tai varusteistaan ja koskettavat sitä. Kun väri on löydetty, ohjaaja huutaa uuden värin. Leikkiä voi pelata myös siten, että väriä etsitään muista leikkijöistä. Tällöin kosketetaan toista leikkijää.

Leikkiä voi vaikeuttaa ottamalla mukaan ohje koskettaa väriä jollallain kehonosalla, esimerkiksi jalalla. Tähän avuksi voi ottaa mukaan kuvia kehon eri osista.

Lisätietoja

Tähän leikkiin osallistuminen ei vaadi osallistujilta puhetta tai suomenkielen taitoa. Leikki sopii henkilöille, joilla on esimerkiksi kielellisiä vaikeuksia tai oppimisen ja ymmärtämisen vaikeutta.

Ilmoittaja

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Kategoriat

 • Kaikenikäisille
 • Ryhmäleikki
 • Tutustumis-ja vuorovaikutusleikit
 • Ryhmäyttämisleikit
 • Alle 5 minuuttia
 • pieni sisätila (esim. luokka)
 • iso sisätila (esim. liikuntasali)
 • pieni ulkotila
 • iso ulkotila (esim. kenttä)
 • Tunne- ja vuorovaikutustaidot
 • Ryhmän toiminta
 • Yhdenvertaisuus