Polvet

Leikin ohjeet

Pyydä leikkijät asettumaan piiriin seisomaan peräkkäin. Piiriä tulisi tiivistää niin, että leikkijät ovat kiinni toisissaan. Kun piiri on mahdollisimman pyöreä, käske kaikkia istumaan yhtä aikaa takana olevan polville. Jos joku rupeaa kaatumaan, noustaan heti ylös. Yrittäkää istumista niin kauan, että jokainen istuu tukevasti takana olevan polvilla.  

Lisätietoja

Ilmoittaja

Nuortennetti

Kategoriat

 • 3-6 -vuotiaille
 • 7-12 -vuotiaille
 • Yli 12-vuotiaille
 • Ryhmäleikki
 • Tutustumis-ja vuorovaikutusleikit
 • Ryhmäyttämisleikit
 • 5-15 minuuttia
 • pieni sisätila (esim. luokka)
 • iso sisätila (esim. liikuntasali)
 • pieni ulkotila
 • Tunne- ja vuorovaikutustaidot
 • Ryhmän toiminta