Lajittelijat

Leikin ohjeet

Rajataan neliön muotoinen leikkialue, jonka kulmiin merkitään esim. BIOJÄTE, MUOVI, METALLI sekä KARTONKI.
Mietitään yhdessä, mitä kaikkea kyseisiin jäteastioihin voi laittaa. Valitaan neljä leikkijää lajittelijoiksi, jotka menevät omaan
kulmaansa kertaamaan, mitä kyseisen kulman jäteastiaan kuuluu. Loput leikkijöistä asettuvat leikkialueelle. Leikki alkaa
ja lajittelijat yrittävät saada alueella olevia kiinni. Lajittelija muuttaa kiinnijääneen oman kulmansa lajiteltavaksi roskaksi.
Lajittelija kertoo kiinnisaadulle, mihin kulmaan tämän tulisi mennä lajiteltavaksi ja kiinnisaatu menee itsenäisesti kyseiseen
kulmaan. Biojätteen lajittelija siis sanoo kiinnisaadulle esim. ”banaaninkuori”, ja leikkijä menee biojätekulmaan. Saapuessaan
kulmaan, leikkijä kertoo siellä oleville, miksi roskaksi hänet nimettiin, esimerkissä banaaninkuori. Mikäli jäteastiasta löytyy
jo banaaninkuori, vapautuu edellinen. Lajittelijan on siis nimettävä kiinnisaadut erilaisiksi roskiksi. Mikäli lajiteltava menee
vahingossa väärään kulmaan, ohjaavat kaverit hänet oikeaan jäteastiaan. Leikki loppuu, kun kaikki on saatu kiinni. Lajittelijat
palaavat omille jäteastioilleen ja valitsevat kiinnisaaduista itselleen seuraajan.

Lisätietoja

Ilmoittaja

Perinneleikit ry

Kategoriat

  • 7-12 -vuotiaille
  • Ryhmäleikki
  • Hoksaamisleikit
  • 15-30 minuuttia
  • iso sisätila (esim. liikuntasali)