Lumikon häntä

Leikin ohjeet

Leikkijät jaetaan kahteen jonoon. Jonossa pidetään kiinni edessä olevan vyötäisiltä. Jonon ensimmäinen on lumikon pää ja viimeinen sen häntä. Jonot menevät pienen matkan päähän toisistaan ja leikki alkaa. Kummankin jonon pää yrittää ottaa toisen jonon häntää kiinni ja samalla suojella omaa häntäänsä. Jos jonon A pää saa jonon B hännästä kiinni, siirtyy jonon B hännässä ollut henkilö jonon A pääksi. Jatketaan, kunnes jäljellä on vain yksi jono. (Leikkiä voi varioida siten, että on vain yksi jono, jonka pää koittaa saada häntää kiinni.)

Lisätietoja

Ilmoittaja

Jonna

Kategoriat

 • 3-6 -vuotiaille
 • 7-12 -vuotiaille
 • Yli 12-vuotiaille
 • Ryhmäleikki
 • Tutustumis-ja vuorovaikutusleikit
 • Ryhmäyttämisleikit
 • Liikuntaleikit
 • Ulkoleikit
 • 5-15 minuuttia
 • Tunne- ja vuorovaikutustaidot
 • Ryhmän toiminta
 • Teemaleikit (esim. vuodenajat, juhlat, jne.)