Rikkinäinen sporttipuhelin

Leikin ohjeet

Leikki on sovellettu versio rikkinäisestä puhelimesta, sanojen sijaan käytetään liikkeitä. Valitaan yksi henkilö, joka valitsee 3-5 liikettä (esim. käy kyykyssä/heiluta käsiä/taputa). Henkilö näyttää liikkeet yhdelle ryhmän jäsenelle muiden pitäessä silmiä kiinni tai jossain seinän takana tms. Seuraava näyttää seuraavalla henkilölle jne. ja viimeinen näyttää liikkeet koko ryhmälle. Tämän jälkeen ensimmäinen näyttää, miten teki liikkeet ja niitä voi verrata.

Lisätietoja

Ryhmän koko kannattaa pitää aika pienenä, jottei odotusajasta tule liian pitkä. Ryhmän ollessa isompi liikkeet voi tehdä pareittain. Pienten lasten kanssa opettaja voi keksiä liikkeitä tai auttaa lapsia keksimään (esim. kuvakortit, joissa erilaisia liikkeitä). Tämä leikki kehittää muistia ja vuorovaikutustaitoja sekä ryhmässä toimimisen taitoja. Leikkijöiden iästä riippuen liikkeiden määrää voi vähentää tai lisätä. Leikki on myös liikunnallinen ja kehittää motorisia taitoja.

Ilmoittaja

Tampereen Yliopisto Varhaiskasvatuksen opettaja

Kategoriat

  • Kaikenikäisille
  • Ryhmäleikki
  • Tutustumis-ja vuorovaikutusleikit
  • Liikuntaleikit
  • Ulkoleikit
  • 5-15 minuuttia
  • pieni sisätila (esim. luokka)
  • pieni ulkotila
  • Ryhmän toiminta