Arvaa mitä piirrän?


Leikin nimi
Arvaa mitä piirrän?
Leikin ohjeet
Piirretään pareittain sormella toisen selkään erilaisia muotoja, kirjaimia ja numeroita. Se, jonka selkään piirretään, yrittää
tunnistaa kosketuksen perusteella, mitä toinen piirtää. Voidaan kokeilla myös ketjupiirtämistä siten, että lapset asettuvat kolmen jonoihin. Ensimmäinen piirtää mallikuvan mukaisesti kuvion toisen selkään, toinen piirtää kolmannen selkään
kosketuksen perusteella tunnistamansa kuvion ja kolmas piirtää tunnistamansa kuvion paperille. Tutkitaan ja keskustellaan yhdessä, millaisena viesti kulki jonon läpi perille
Lisätietoja
Lähde: Media varhaiskasvatuksessa – Tukea tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen, MLL 2017
Linkki materiaaliin: https://dzmdrerwnq2zx.cloudfront.net/prod/2017/06/28154551/media_varhaiskasvatuksessa_nettiin.pdf
Ilmoittaja
MLL
Sopii
 • 3-6 -vuotiaille
 • 7-12 -vuotiaille
 • Yli 12-vuotiaille
 • Kaikenikäisille
 • Parileikki
 • Ryhmäleikki
 • Tutustumis-ja vuorovaikutusleikit
 • Hoksaamisleikit
 • Alle 5 minuuttia
 • 5-15 minuuttia
 • Tunne- ja vuorovaikutustaidot
 • Ryhmän toiminta
 • Mediataidot

Tulosta